Novinky z X-Ray astronomie


*** 2003 ***


 • Vetřelecká galaxie otřásá těsným seskupením
 • Centrum mléčné dráhy a objekt Sagittarius A
 • M83: RTG záření odhaluje spirální strukturu galaxie s bouřlivou aktivitou

 • *** 2002 ***


 • Energetický prstenec ukazuje cestu k pulsaru "Býčí oko"
 • Dvě superhmotné černé díry v téže galaxii
 • Chandra nalezla překvapivou aktivitu černé díry v kupě galaxií
 • Prostorový film odhalí tajemství Krabí mlhoviny
 • Astronomové používají X-ray k průzkumu gravitačního pole neutronové hvězdy
 • Vírová galaxie M51
 • Trpasličí galaxie přináší vesmíru nádech čerstvého kyslíku
 • Hvězdokupa s tajemným oblakem
 • Hromadné srážky na vesmírné dálnici
 • Dvě supermasivní černé díry v jedné galaxii
 • Mars zářící v X-ray oboru
 • Temná hmota existuje
 • RTG pozůstatky po gigantickém výbuchu
 • Cassiopeia A
 • Chandra zachytila pohled na zbytek po Tychonově supernově
 • Mlhovina Tarantule (30 Doradus) - Drama hvězdného formování  a vývoje
 • Chandra odhaluje historie rtg jetů černých děr
 • NGC 4649: Černé díry ve vzdálené galaxii
 • ARP 220: Chandra pozoruje obrovské sjednocení
 • N132D: Žhavý zbytek po hvězdné explozi
 • Arp270: Spojení galaxií a kosmické kolize
 • Černé díry ve vzdálených galaxiích jsou ve stavu "bouřlivého" mládí
 • Kóma kupy galaxií: Plynné mraky v rovnováze
 • RTG záření odhaluje důkaz nové podoby hmoty ve vesmíru
 • Dvojice kvasarů není přelud
 • 1E0657-56: Obloukový pozůstatek po spojení v galaktické kupě
 • Chandra nalezla dobře "zahnízděné" černé díry ve vzdálených kvasarech
 • Horká skvrna na Jupiteru a teorie
 • Chandra a vzdálený vesmír
 • Observatoř Chandra a kupa galaxií v souhvězdí Kentaura
 • Galaktické centrum a rádiový oblouk
 • ABELL 2597: Chandra nalezla stopu po erupci v galaktické kupě
 • Chandra a RTG mozaika galaktického jádra mléčné dráhy

 • *** 2001 ***


 • NGC 4636: Hokré galaktické oblouky
 • 44i Bootis: Co by se mohlo stát, kdyby Slunce mělo dvojče 
 • Družice Chandra zachytila Venuši v novém světle
 • HH2: Ohromný výron z mladé hvězdy
 • G292.0+1.8: Chandra pozoruje následky mohutné hvězdné exploze
 • Důkaz existence černé díry v MCG-6-30-15
 • Galaktická rovina v souhvězdí Scutum v RTG záření
 • Observatoř Chandra a Sagittarius A*
 • Chandra osvětluje problém jetů u M87
 • Družice Chandra a nový pohled na mlhovinu Rosetta
 • Abell 2390 & MS2137.3-2353353 astronomové berou jako míru temné hmoty ve vesmíru
 • Nova Aquilae - Chandra objevila erupce a pulzace
 • 3C58 - Mladý pulzar odhaluje stopu k supernově
 • B1509-58 v SN G320.4-1.2 - Chandra zkoumá kvadrilion voltový pulsar
 • Chandra zkoumá povahu temné hmoty
 • Chandra objevila halo horkého plynu kolem galaxie NGC 4631 podobné jako u mléčné dráhy
 • Chandra zachytila "obludu" v mléčné dráze
 • Centaurus A - sousední galaxie s aktivním jádrem
 • Obloukovitá kupa - hvězdná továrna blízko galaktického centra
 • Vela pulsar - širokoúhlý pohled
 • NGC 7027: RTG pohled na mladou planetární mlhovinu
 • Observatoř Chandra vidí černé díry v aktivních galaxiích
 • Chandra prohlížela velké a malé černé díry v sousední galaxii
 • Gama vzplanutí - GRB 010222
 • Gama vzplanutí možná pochází z oblasti kde se utvářejí hvězdy
 • Jižní "Chandra deep filed"
 • Severní "Chandra deep field"
 • Chandra získala nevšední snímek galaktické kupy
 • Chandra objevila nejvzdálenější RTG galaktickou kupu
 • Chandra pozoruje množství nových hvězd formujících se v NGC 3603
 • Vědci odhalili zbytek po supernově, který může kontrolovat aktivitu v centru naší Galaxie
 • Chandra odhalila nový důkaz pro událostní horizont kolem černé díry
 • Chandra spojila pulsar s historickou supernovou
 • Chandra objevila RTG záblesk v "Kočičím oku"

 • *** 2000 ***


 • Studenti střední školy nalezli neutronovou hvězdu
 • Chladná galaktická kupa Abell 1795
 • Observatoř Chandra odkryla horké hvězdy
 • Chandra objevila RTG záznam silného větru z galaktického mikrokvasaru
 • RTG informace o protohvězdách
 • Flickering kvasaru pomohl sondě Chandra měřit expanzní rychlost vesmíru
 • Chandra pozoruje kvasar
 • Chandra pomohla dát dohromady gama vzplanutí
 • Chandra nalezla důkaz, že hmotných hvězd je více než se uvažovalo
 • Observatoř Chandra rozlišila Sirius A a B
 • Galaxie Cygnus A
 • Ve vesmíru byl nalezen 11 miliard let starý gama záblesk
 • Záhada kometárního RTG záření rozřešena
 • Obraz exploze hvězdy
 • Chandra zachytila záření hnědého trpaslíka
 • Chandra zachytila kanibalskou galaxii v akci
 • Chandra odhalila kompaktní mlhovinu s neutronovou hvězdou
 • Chandra objevila "horkou skvrnu" v planetární mlhovině
 • Nápadný RTG proud
 • Chandra pozoruje oblak u černé díry ve vzdálené galaxii
 • Chandra a vítr expandující z blízké černé díry
 • Chandra ukazuje novou cestu k měření kosmických vzdáleností
 • Zbytek po výbuchu supernovy - E0102-72.3
 • Optický protějšek XTE J1118+480 v dosahu amatérských dalekohledů
 • Gravitační čočka pomohla teleskopu Chandra objevit vzácný typ černé díry
 • Astronomové amatéři zachycují gama vzplanutí
 • Kosmické sondy, profesionální i amatérští astronomové sledují gama záblesk
 • Chandra mapuje kosmické tlakové fronty
 • Chandra nalezla kyslíkový a neonový prstenec v pozůstatku po vybuchlé hvězdě
 • Chandra luští kosmickou zprávu o plynu kolem černé díry
 • Chandra objevuje RTG zdroje v centru naší Galaxie
 • Chandra nalezla "chladnou" černou díru v srdci galaxie v Andromedě
 • Nová RTG družice XMM - Newton

  *** 1999 ***


 • Evropská XMM observatoř dává nový RTG pohled
 • Observatoř Chandra zkoumá oblast Hydra A
 • Teleskop Chandra objevil X-ray prstenec kolem Krabí mlhoviny
 • Observatoř Chandra odhalila nové známky kosmických explozí
 • Přístroj na X-ray teleskopu Chandra má závadu
 • První snímky z X-ray teleskopu Chandra: Cassiopeia A
 • První snímky z X-ray teleskopu Chandra: Kvasar PKS 0637-752
 • RTG záření ukazuje látku nasávající se do černé díry
 • Kosmický RTG dalekohled Chandra v provozu


 • Související linky: