MISE K PLUTU V PODNĚTECH Z KONGRESU USA

(CNN) -- Robotická mise k Plutu naznala určitého vzestupu zájmu u Kongresu USA vzdor ochabujícímu zájmu administrace presidenta Bushe. Členové sněmovny a senátního výboru, kteří projednávali finanční rozpočet NASA na rok 2002, odsouhlasili $30 miliónů na misi Pluto-Kuiper Belt project. Byla tak podpořena činnost, která směřuje k návrhu poslání sondy, která bude zkoumat nejvzdálenější oblasti sluneční soustavy.

"Silná podpora v Kongresu USA pro tento projekt je velmi dobrá, zvláště v době, kdy zde vzrůstají tlaky pro jiné rozpočtové akce," řekl Louis Friedman, ředitel Planetary Society, mezinárodní skupiny kosmických nadšenců. Loni NASA oznámila, že tento projekt byl vyškrtnut z plánu vzhledem k nedostatku financí.

Vzhledem k protestům planetárních vědců a podpisové akci směrované ke Kongresu USA, tento znovu zvážil možnosti financování tohoto projektu. Prezident Bush v dubnu tohoto roku se vyjádřil, že pro rok 2002 pro tuto misi nebude v rozpočtu místo. Kongres však znovu přehodnotil význam této mise, neboť by tento projekt při zamítnutí byl ztracen pro naši generaci.

Friedman opatrně uvedl, že celý rozpočet na tuto misi by měl být kolem $500miliónů. Sonda by měla podle původního projektu odstartovat v roce 2004. Druhá korektura "jízdního řádu" posunula start na rok 2006, poslední možnost vypuštění je v tomto desetiletí, aby mohlo být využito gravitačního působení planety Jupiter pro let k Plutu.

Časování odletu je také kritické z toho důvodu, že Pluto má velmi protáhlou dráhu a v současné době se začíná vzdalovat od Slunce. Friedman dále uvedl, že pozdější odlet by také posunul datum příletu k planetě Pluto a jemná atmosféra Pluta by mohla být již zamrzlá před příletem sondy, což je také jeden z úkolů sondy, zjistit atmosféru planety Pluto. Rozmrazit by se podařila až zase za dvě století.

Pluto-Kuiper Express by měl také proletět kolem měsíce planety Pluto (Charon) a navštívit pás ledových objektů tzv. Kuiperův pás, kde se nachází mnoho objektů, které mohou dát odpověď na otázky vzniku sluneční soustavy. Cesta k Plutu by měla trvat asi 10 až 12 let.

(podle CNN 0911 z 9.11.2001 připravil PH)