HST ODHALUJE ČERNÉ DÍRY V NEOČEKÁVANÝCH MÍSTECH

Takovými místy mohou být dvě kulové hvězdokupy M15 a G1, které tvoří "útulek"pro stovky tisíc hvězd.      Ale hloubkový pohled do jejich jádra odhalil nečekané zhuštěniny: černé díry střední velikosti.

Tyto černé díry nejsou samozřejmě vidět,ale HST je odhalil díky měření rychlosti hvězd, které doslova víří kolem hustých jader.

Na základě použití spektrálních měření astronomové zjistili,že hvězdy obíhající v jádrech M15 a G1 se pohybují mnohem rychleji v poměru k přítomnosti nespatřených hmotných objektů.

Tyto hmotné objekty jsou právě neviditelné černé díry, které jsou důležitým článkem k osvětlení cesty, jak černá díra roste.

Toto nové zjištění pomůže lépe pochopit, jak galaxie a kulové hvězdokupy se formovaly před zhruba několika miliardami let.

Kulové hvězdokupy obsahují nejstarší hvězdy ve vesmíru. Jestliže tyto hvězdokupy nyní obsahují černé díry, pak nejspíše se tyto černé díry začaly vytvářet před miliardami let.Černá díra v M15 (na snímku vlevo) je asi 4000 krát hmotnější než Slunce.G1 (vpravo) je mnohem větší kulová hvězdokupa, v které je černá díra asi o hmotnosti 20000 krát vyšší než je hmotnost Slunce.

Kulová hvězdokupa M15 se nachází ve vzdálenosti asi 32000 světelných let a na obloze ji nalezneme v souhvězdí Pegasa. M15 je jednou ze 150 nejznámějších kulových hvězdokup, které vytvářejí halo kolem naší Galaxie. G1 se nachází ve vzdálenosti 2.2 miliónu světelných let od nás v sousedství galaxie v Andromedě (známé jako M31), celková hmotnost je asi 10 miliónů Sluncí.

HST dalekohled vyfotografoval M15 v prosinci 1998 pomocí WFPC2 kamery. Tato širokoúhlá kamera také získala v červenci 1994 snímek kulové hvězdokupy G1.

(podle STScI-PRC02-18 z 17.9.2002 připravil PH)