RTG POZÚSTATKY PO GIGANTICKÉM VÝBUCHU

Steve Roy, Marschall Space Flight Center, Huntsville,

AlMagan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

Na základě pozorování observatoře Chandra, která pracuje v rtg oboru bylo zjištěno že v dávné minulosti došlo k ohromné explozi v sousední galaxii.Chandra odhalila zbytky tohoto výbuchu ve tvaru dvou ohromných oblouků horkého plynu.

Tento objev pomůže astronomům lépe pochopit bouřlivé procesy,které probíhají při ohromném výbuchu pravděpodobně v sousedství super hmotné černé díry v centru galaxie.

Vědci z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) oznámili, že se jedná o dva oblouky plynu o teplotě mnoha miliónů stupňů v objektu Centaurus A, je to část prstenu o průměru 25000 světelných roků. Velikost a umístění prstenu vnuklo myšlenku, že by mohl být vytvořen po obrovském výbuchu před asi 10 milióny let.

Složený snímek galaxie vytvořený z dat v radiovém oboru (červená a zelená), optickém oboru (žlutá až oranžová) a v rtg oboru (modrá) představuje ohromujícně živý obraz bouřlivé galaxie. Široký pás prachu a studeného plynuje rozpůlen jety vysoko energetických částic, které do tohoto pásu "buší"směrem od super hmotné černé díry v jádru. V rovině kolmé na jety jsou dva velké oblouky horkého plynu, který emituje záření v rtg oboru.

Složení všech snímků dohromady dalo klíč k pochopení toho, co ukázalo pozorování observatoře Chandra, řekla Margarita Karovská, hlavní autor článku, který byl uveřejněn 20. září 2002 v časopisu Astrophysical Journal.Složený snímek pomohl vytvořit celkový obraz geometrie galaxie, která předtím nebyla známa. Tým navrhuje, že orientace oblouku horkého plynu kolmého na jet, který je symetrický s projektovaným prstenem vzhledem ke středu galaxie, může být důkazem toho, že prsten je výsledkem gigantického výbuchu v jádru galaxie před 10 milióny lety.

Tento výbuch mohl vyrobit galaktickou rázovou vlnu,která se pohybovala směrem ven rychlostí asi 1500000 kilometrů za hodinu.Stáří výbuchu před 10 milióny let se shoduje s optickými a infračervenými pozorováními, která indikují, že rychlost formování hvězd v galaxii se v této době dramaticky zvýšila.

Na základě snímku Centaurus A v rtg oboru jiní autoři navrhovali, že k výbuchu došlo splynutím malé spirálové galaxie s Centaurus A zhruba před sto milióny roky a tento jev byl spouští k bouřlivé činnosti v jádru splynutých galaxií. Hrozná energie uvolněná při srážce galaxií může mít velký vliv na následující vývoj galaxie a jejího sousedství.

Hmotnost centrální černé díry může růst, rezervoár plynu pro další generace hvězd může být vyhnán a prostor mezi galaxiemi může být obohacen o těžké prvky.Aktivní galaxie hrají významnou úlohu ve vývoji galaxií v raném vesmíru, kdy srážky mezi galaxiemi byly mnohem četnější, řekla Giuseppina Fabbiano spoluautorka článku.

Objekt Centaurus A, který je vzdálen pouze 11 miliónů roků dává dobrou možnost studovat takto činné galaxie v akci.Chandra pozorovala Centaurus A pomocí High Resolution Camera 10. září 1999 po dobu přibližně 4.7 hodiny. Další členové CfA výzkumného týmu jsou: Martin Elvis, Ralph Kraft, Stephen Murray a Fabrizio Micastro.

(podle CXC relace 02-08 ze 7.8.2002 připravil PH)