DRUŽICE CHANDRA ZACHATILA VENUŠI V NOVÉM SVĚTLE

Dolores BeasleyHeadquarters, Washington
Steve RoyMarshall Space Flight Center, Huntsville,
Ala.Megan WatzkeChandra X-ray Observatory Center, Cambridge, Mass.

Vědci získali první rtg pohled na Venuši za použití NASA Chandra X-ray Observatory. Pozorováním se získaly nové informace o atmosféře Venuše a otevřelo se nové okno pro průzkum Venuše sesterské planety Země.Venuše v rtg záření vypadá podobně jako Venuše ve viditelném záření, ale jsou zde důležité rozdíly. Opticky viditelná Venuše je pohled na Venuši v odraženém světle od Slunce a ukazuje fazové změny vzhledem k postavení Venuše, Země a Slunce, například půlměsíc, který je nejjasnější směrem ke středu.

Venuše v rtg oboru je nepatrně menší než půlměsíc a je jasnější směrem k okraji. Rozdíly jsou poplatné procesům, při kterých Venuše svítí ve viditelném a v rtg záření. Rtg záření z Venuše je produkováno fluorescencí spíše než odrazem. Sluneční rtg záření bombarduje atmosféru Venuše, vyráží elektrony z vnitřních částí atomů a tak excituje atomy do vyššího energetického stavu. Atomy se vrátí do původního energetického stavu vyzářením fluorescenčního rtg záření.

Podobný proces umocněný ultrafialovým zářením produkuje viditelné záření z fluorescenčních lamp.V případě Venuše většina fluorescenčního rtg záření pochází z atomů kyslíku a uhlíku, které se nachází ve výšce 120 až 140 kilometrů nad povrchem planety. Na rozdíl od optického záření, které se odráží od mraků ve výšce 50 až 70kilometrů nad povrchem planety. Následkem toho se polokoule Venuše osvětlená Sluncem zdá být o něco větší než v rtg záření.

Venuše se zdá být jasnější na okraji jelikož v rtg záření je tam více materiálu, kde vzniká luminiscence."Rtg záření zpřístupní pozorování částí atmosféry, které byly obtížné pro jiné formy zkoumání," řekl Konrad Dennerl z Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Garching, Německo, vedoucí mezinárodního týmu vědců.

Chandra při pozorování Venuše provedla také technologický "husarský kousek".Úhlový rozdíl Venuše od Slunce, jak je vidět ze Země nikdy nepřesáhne 48stupňů. Tento poměrně malý rozdíl byl problematický při udržování směru pozorování k Venuši s pointační hvězdou.Venuše byla pozorována 10. ledna 2001 pomocí ACIS detektoru s Low EnergyTransmission Grating a 13. ledna 2001 pouze se samotným zařízením ASIC.

Další členové týmu, kteří se podíleli na výzkumu Venuše byli: Vadim Burwitz a Jakub Engelhauser, Max Planck Institute; Carey Lisse, University Maryland,College Park; Scott Wolk, Harvard - Smithsonian Center for Astrophysics,Cambridge, Mass. Tyto výsledky byly prezentovány na konferenci "New Visionsof X-ray Universe in the XMM-Newton and Chandra Era" v Noordwijku v Nizozemí.Bližší informace je možné získat na internetové adrese: http://chandra.nasa.gov http://chandra. harvard.edu.

(podle relace 01-236 z 29.11.2001 připravil PH)